Vi tackar alla deltagare för 2017 års lyckade mässa

Bilder från mässan hittar du på denna länk

 

Välkommen att delta som Utställare 2018
Länk till anmälan

 

Plats Mörby Centrum centralt i kommunen

- Mässan Förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling
- Nya möjligheter för Utställare och medverkande
- Tidpunkt 20 april kl. 11-17.00
- Invigning av Olle Reichenberg Kommunstyrelsens ordförande
- Program med presentationer och underhållning
- After Work Mingel med tilltugg

            

Följ oss på Facebook

Följ oss på Företagarnas websida

Mässan har fri entré utan föranmälan

Obligatoriskt

Bekräftade utställare anmäler sig på plats i Mörby Centrum kl 09:00 på plan 4 i Mörby centrum, se vidare information i utsänd Utställarbekräftelse.

Program

Plats: Mörby centrum, Golfvägen 8, Fri entré

11:00 Mässan öppnar

11:05 Mässansarrangörer hälsar välkommen

11:15 Information från våra partners

11:30 Mässan invigs av Olle Reichenberg, Kommunstyrelsens ordförande

12:00 Presentation av tävling för bästa utställare

16:30 Bästa utställare Prisutdelning After Work - Mingel med tilltugg i mässområdet

17:00 Mässan avslutas

19:00 Butikerna stänger

Fakta om Mässan

Mässans syfte är att ge företagare möjlighet att träffa företagare och att marknadsföra sig och att ge entreprenörer under utbildning möjlighet att träffa företagare. Det är just mötet mellan människor som är själva förutsättningen för utveckling och inspiration.

Vi är övertygade om att detta är en sanning både i det privata livet och i affärsvärlden. Det spontana mötet - chansen att träffas, lära känna varandra och umgås - är därför den ena grundförutsättningen för Mässan. Den andra är den lokala anknytningen.

Ju mer företagare i Danderyd lär känna varandra, desto mer nytta kan de ha av varandra.

Företagsmässan Världsklass Danderyd arrangeras av Företagarna Danderyd, Danderyds kommun och Danderyds-avdelningen av Stockholms Handelskammare.

Mässan har fått sitt namn av att Stockholmsregionen och Danderyd är en del av en globaliserad ekonomi. Vi står inför fantastiska möjligheter och snabba utmaningar. På andra sidan Östersjön vilar man inte på lagrarna. Vi konkurrerar inte längre med Örebro eller Karlstad. Stockholm konkurrerar numera med hela världen. Bara den som är bäst kommer att bli riktigt framgångsrik, sade Stockholms landshövding Per Unckel den 6 januari 2007 när han tillträtt. För att skapa ett ännu bättre klimat för företagande arbetar Danderyds kommun efter ett Näringslivsprogram som genom dialog med näringslivets aktörer skall stimulera näringslivet.

Mässan började på Djursholms slott 2006. När paradvåningen blev för liten flyttade den till Danderydshallen 2009.

2011 arrangeras den i Mörby centrum, då ett helt nytt grepp och har sedan dess varit i Danderyds Centrum.

Mässans arrangör

Skandinavien, Sverige och Stockholm befinner sig i frontlinjen i övergången till en ekonomi där människor är kreativa och där kreativiteten får utrymme.

I Stockholmsregionen har vi kunskaperna, kompetensen, infrastrukturen, företagsamheten och den vilja till förändring som krävs. Danderyd, vår kommun, har den miljö och erkänt goda utbildning som krävs för dagens och morgondagens entreprenörer som får företag att växa och bli fler.

Företagsmässan Världsklass Danderyd är sedan 2006 ett samprojekt mellan två drivande intressenter i Danderyds växande näringsliv.

 

Företagarna Danderyd

Företagarna Danderyd, lokalförening till riksorganisationen Företagarna, är nu inne på sitt 23 verksamhetsår. Vi vill gärna bli fler medlemmar. Gå in på www.foretagarna.se/Danderyd eller kontakta Per Molin, medlemsansvarig per.molin@brinken.se

 

Danderyds Kommun

Danderyds Kommun Med sitt fokus på att vara en företagarvänlig kommun har Danderyd närmare 3000 företag. Vill du veta mer gå in på www.danderyd.se eller kontakta Jan-Erik Alenbrand, Kommunikationschef jan-erik.alenbrand@danderyd.se

Guldpartner

Som guldpartner bidrar du med ett starkt engagemang för ett så bra företagsklimat som möjligt i Danderyd och med ekonomiskt sponsorskap som gör mässan möjlig. Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats. Läs mer om vad som ingår i Guldpartner erbjudandet

Anmäl dig här! (Länk till anmälningformulär)

Vi hälsar våra Guldpartners välkomna!

 

 

2017 års Guldpartners (Länk till PDF med alla Medverkande 2017)

BDO Mälardalen AB

www.bdo.se
  Tony Salonen
tony.salonen@bdo.se

Skandia Köpcentrum

http://morbycentrum.se/
  Peder Berentsen peder.berentsen@skandiafastigheter.se

 

Informationen kommer att ligga kvar till nästa mässa och fungera som en sökmotor marknadsföring av de som medverkat i minst 12 månader.

Vi framför ett varmt tack till våra partner som gör det möjligt att genomföra mässan

Silverpartner

Som Partner bidrar du med ett starkt engagemang för ett så bra företagsklimat som möjligt i Danderyd och med ekonomiskt sponsorskap som gör mässan möjlig. Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats. Läs mer om vad som ingår i Silverpartner erbjudandet

Anmäl dig här! (Länk till anmälningformulär)

Vi hälsar våra Silverpartners välkomna!

 

 

2017 års Silverpartner (Länk till PDF med alla Medverkande 2017)

Direktpress AB

www.direktpress.se
  Leif Nyrén
leif.nyren@direktpress.se
(Vallentuna-, Danderyds- och Täby Nyheter    

 

Informationen kommer att ligga kvar till nästa mässa och fungera som en sökmotor marknadsföring av de som medverkat i minst 12 månader.

Vi framför ett varmt tack till våra partner som gör det möjligt att genomföra mässan

Utställare

Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats. Här kan vi kraftsamla tillsammans. Det kommer att bli en utmaning för alla. Läs mer om vad som ingår i Utställar erbjudandet

Anmäl dig här! (Länk till anmälningformulär)

Välkommen som Utställare!

Vi hälsar våra Utställare välkomna!

 

2017 års Utställare (Länk till PDF med alla Medverkande 2017)

Aquagate AB
www.aquagate.se
  Jan-Erik Lindblom
janerik@aquagate.se
Bemanningsspecialisten AB
www.bemanningsspecialisten.se
  Pär Falk
per.falk@bemanningsspecialisten.se
BNI Stockholm/
Cedergrenska Tornet
  Micael Hörberg
micael.horberg@bni.nu
CLAUDIAS
www.claudiasskor.se
  CLAUDIA BONAKDAR claudiabonakdar@gmail.com
DAKO Bemanning AB/ Pensionärspoolen Pensionärspoolen.se   Dag Molin
dag@pensionarspoolen.se
Danderyds församling www.danderydsforsamling.se   Christina Högberg
christina.hogberg
@danderydsforsamling.se
Danderyds kommun,
energi- och klimatrådgivningen http://www.danderyd.se/sv/
Bygga-bo-miljo/Energi/Energiplan/
  Ruth Meyer
ruth.meyer@danderyd.se
Djursholms slott,
Danderyds kommun www.danderydskommun.se
  Åsa Wiigh
asa.wiigh@danderyd.se
Föreningen Danderyds Konsthall, ideell förening www.danderydskonsthall.se   Christina Frid
christina.frid@gmail.com
Free Computer Foundation   Stefan Rapp
kansli@freecomputer.
foundation.se
Hållbar Energi
www.hallbarenergi.se
  Ingemar Fredriksson ingemar@hallbarenergi.se
Helping Hand Bag UF   Ellen König Ekegren
Ellenek@live.com
Itrim Täby www.itrim.se   Terese Roupé
therese.roupe@itrim.se

J-Shirt UF
En design-t-shirt

  Axel Ardbo
axel.ardb-2017@vrg.se
Lions Club Danderyd   Hans Köpniwsky
hans@kopniwsky.com
Livförsäkringsbolaget Skandia www.skandia.se   Annika Bjernefalk annika.bjernefalk@skandia.se
Loaa UF
http://www.loaa.tictail.com
  Karin Jäderberg
kari.jade-2017@vrg.se
MåBra-XerSize & Care www.mabrahalsa.se   Charlotte Kornfeld
mabralotta@icloud.com
Mäklarringen Danderyd www.maklarringen.se/danderyd   Andreas Johansson andreas.johansson@maklarringen.se
Marina Läroverket, Embracelets UF embracelets.com.se   Amanda Källström Engström amandavpr@gmail.com
Matkomfort Stockholm AB www.matkomfort.se   Carolina Sjöholm
carolina@matkomfort.se
Medlearn
www.medlearn.se
  Sirpa Piiraninen sirpa.piirainen@medlearn.se
Nordiska Hem LifeStyle AB   Peter Erinder
peter@nordiskahem.se
Omroj Klinik
www.omrojklinik.se
  Mia Pettersson
info@omrojklinik.se
Opus Norden AB
www.opusnorden.com
  Ragna Fagelund ragna.fagelund@opusnorden.com
Polisen,
Grannsamverkansbilen
Danderyd www.polisen.se
  Mats Hessler
mats.hessler@polisen.se
Pouch With A Purpose UF
www. pwap.com.se
  Vera Hedmo
pwap.uf@gmail.com
Rotary Djursholm   Rotary Djursholm
djursholm@rotary.se
Sanna Conference Center   Stefan Rapp
stefan.rapp@cscs.se
SkandiaMäklarna Danderyd www.skandiamaklarna.se/
danderyd
  Madeleine Colliander Müller madeleine.muller
@skandiamaklarna.se
SPELMÄN UTAN GRÄNSER   Lennart Lyngå
lennart@lynga.se
Spisdoktorn
www.spisdoktorn.com
  Lena Styfberg
info@spisdoktorn.com
Stockholmsmagasinen AB www.stockholmsmagasinen.se   Patrik Wersäll
patrik.wersall
@stockholmsmagasinen.se
Svenska Kulturträdgårdar AB http://www.svenskakulturtradgardar.com   Gunilla Delin
info@svenskakulturtradgardar.com
Synntec teknik & data
www. synntec.se
  Anders Synnelius
info@synntec.se
Systemtryck
www.systemtryck.se
  Tor Malm
info@systemtryck.se
Täby Danderyd
NYföretagarcentrum www.nyforetagarcentrum.se/
tabydanderyd
  Jörgen Ström jorgen.strom@nyforetagarcentrum.se
Trygg i Danderyd,
Grannsamverkansbilen www.danderyd.se/tryggidanderyd
  Annette Lindell
annette.lindell@danderyd.se
Triangelresor
www.triangelresor.se
  Yvonne Gyllensvärd yvonne@triangelresor.se

Östergårds Mat&Möten
www.ostergards.se

  Fredrik Lindstedt
fredrik@ostergards.se

 

Informationen kommer att ligga kvar till nästa mässa och fungera som en sökmotor marknadsföring av de som medverkat i minst 12 månader.

Vi framför ett varmt tack till våra utställare som gör det möjligt att genomföra mässan

Kontakt

Företagsmässan Världsklass Danderyd

c/o Företagarna Danderyd, Box 24, 182 05 Djursholm
Projektledare Peter Markborn (PMAC AB) peter@markborn.com, Mobile: +46-70-4534619 och Per Molin (Brinken Management AB), per.molin@brinken.se Mobil: 070-567 39 95

Ekonomi Målfrid Karlgren, Danderyds Adm- och Bokföringsservice AB mk@dabab.se 08-755 75 39

Danderyds kommun
Jan-Erik Alenbrand, Kommunikationschef jan-erik.alenbrand@danderyd.se 08-568 910 20

Välkommen som besökare

.

Mässan är öppen för allmänheten

11:00-17:00

Fri entré.

Mörby centrum.

Ingen föranmälan.

Välkommen!