Sariba

Den 19. desember 2018 ble Saribas People Centric løsning, som den første SuccessFactorsløsningen i Norge,  godkjent av SAP som en SAP-Qualified Partner Package Solution. Løsningen er nå tilgjengelig og lanseres i det Norske markedet.

Løsningen inkluderer beste praksis og er tilpasset det norske markedet innenfor følgende områder:

  • Ansattdata og Tid
  • Etterfølgerplanlegging
  • Kompensasjon
  • Mål- og medarbeidersamtale
  • Sykeoppfølging
  • Learning
  • Rekruttering
  • Tid og Fravær


Saribas Sales Director, Steinar Sabbasen, har følgende å si om sertifiseringen av Sariba People Centric:

«Vi vet at bedrifter har utfordringer knyttet til høye personalkostnader og både det å ansette og å beholde de beste ansatte. Ved å ta i bruk løsninger fra Sariba People Centric vet vi at våre kunder vil gjøre det bedre innen både rekruttering, onboarding og medarbeiderutvikling.
Vi er stolte over å ha den første SAP-Qualified Partnerløsningen og gleder oss til å vise det norske markedet hva vi kan bidra med.»

Les mer om Saribas sertifiserte pakkeløsninger her eller kontakt vår Sales Director Steinar Sabbasen for mer informasjon.


Sariba

posted by Joakim Löves on 04/02/2019 14:36
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019