Hvordan skal selskaper vinne kampen om de mest talentfulle ansatte, holde de engasjert og utvikle arbeidsstyrken for fremtiden? Dette er en stadig økende problemstilling som krever omfattende ressurser, planlegging og verktøy innen HR-faget.

Næringslivet endrer seg raskere og raskere i en mer digitalisert og globalisert verden og talent er ofte det som skiller gode organisasjoner fra fantastiske organisasjoner. Mange har innsett det, men mangler verktøyene for å kunne rekruttere, planlegge, tilrettelegge for og utvikle sine ansatte.

SAP SuccessFactors skybaserte løsning vil styrke brukerens tilfredshet ved å blant annet gi mulighet for å automatisere HR-prosesser som vanligvis er vanskelige å følge i en organisasjon. For IT/HR og superbrukere betyr dette at det effektivt reduserer avhengigheten av tekniske konsulenter og kostbar mellomvare, som igjen muliggjør for HR og superbrukere å bygge, distribuere og overvåke sitt HR system.

I denne artikkelen har Capgemini tatt for seg 5 viktige punkter som forenkler hverdagen til HR avdelingen og sluttbrukeren, samt hjelper å redusere støy i organisasjonen:

  • God brukervennlighet og innovative løsninger
  • Intelligent beslutningsstøtte
  • Mulighet for å skreddersy løsningen etter unike forretningsbehov
  • Utrullingsmuligheter til reduserte kostnader
  • Velprøvd løsning

1. Enkel Brukervennlighet og Innovativ Løsninger

SAP SuccessFactors skybaserte løsning har sett mot B2C markedet når de har utviklet sitt brukergrensesnitt. Forbrukeren har blitt vant med moderne brukergrensesnitt på sine smartenheter og deres forventninger til brukervennlighet har økt i takt med teknologiske fremskritt som har blitt forskjøvet over på deres arbeidshverdag. På bakgrunn av dette, har SAP SuccessFactors utviklet et applikasjonsbasert brukergrensesnitt som reflekterer ansattes forbrukerhverdag.

SAP SuccessFactors funksjoner gjør at administrator kan tilpasse og bygge rollebaserte tilganger som er tilpasset deres stilling og arbeidsbeskrivelse. Medarbeideren får tilgang til portalen når som helst og hvor som helst via hvilken som helst enhet for eksempel laptop, telefon eller nettbrett som bidrar til en enklere hverdag.

Fokus på innovasjon, støtte og personalisering er essensielt for bedrifter i dag, og SAPs seneste innovasjon er en som er tilgjengelig på web, mobil og grensesnitt mot tredjepartssystemer. Den Digitale Assistenten er en «chatbot» basert på kunstig intelligens og er ment for å gi direkte assistanse til sluttbruker.

2. Intelligent beslutningsstøtte

SAP SuccessFactors skybaserte løsning leverer et intelligent HR-verktøy som består av tre hovedelementer; rapportering, analyse og planlegging, som gjør beslutningstaking enklere enn noensinne.

SAP Planlegging er en systematisk prosess som tilpasser forretnings- og HR ressursbehov for å sikre at organisasjoner har de riktige menneskene, med den rette kompetansen, til rett tid og kost.

SAP Analytics forbedrer beslutningstaking ved å hjelpe bedrifter med å finne svar på viktige spørsmål om arbeidsstyrkeutfordringer, som bidrar til å drive frem arbeidsmessige tiltak.

SAP Rapportering gir et sett med enkle maler som lett kan tilpasses og formes av sluttbrukeren og visualiserer data på en intuitiv måte. Alle rapporter kan bli funnet samlet i «Report Center», som gjør at alle kan ta i bruk etablerte rapporter til egne behov.

Verktøyene beskrevet ovenfor kan gi HR og ledere beslutningsstøtte når de skal vurdere seg og sitt eget teams innvirkning på virksomheten. Dette gjøres ved hjelp av et intuitivt dashboard som har all nødvendig informasjon for oppfølging av de ansatte. Her kan man for eksempel se på prestasjonshistorikk, karriereutvikling, mål, annerkjennelse og priser. Ledere kan bruke samme verktøy til å utvikle sine egne lederegenskaper og sette nye læringsmål.

3. Skreddersy løsningen etter unike forretningsbehov

SuccessFactors gir, takket være en modulbasert arkitektur, muligheten til å velge å integrere alle eller deler av tilgjengelige HR-funksjoner. Om man har en velfungerende HR-løsning på de fleste områder, men mangler verktøy for rekruttering, læring, variable kompensasjoner eller kanskje trenger en bedre løsning på målsetning og prestasjoner, har man muligheter til å velge disse. Det kan alltids legges til flere funksjoner senere hvis behovene endrer seg.

Dette kan være tilpassede forretningsprosesser eller andre løsninger som trenger å fylles med persondata. For disse spesifikke behovene tilbyr SAP et sett med intuitive verktøy for sluttbrukere samt tekniske verktøy for eksperter.

  • Integrasjonssenter: Gir forenklede integrasjonspakker, som dekker 80 prosent av integrasjonsbehovene og er designet for sluttbrukere.
  • API: For de mest kompliserte og komplekse integrasjonssaker, får IT eksperter og utviklere tilgang til et bibliotek og åpne grensesnitt.

4. Utrullingsmuligheter til reduserte kostnader

Tradisjonelle prosjekter har en tendens til å kreve store ressurser i tilpasning og utrulling. Basert på sektorspesifikke «Best Practices» fra et stort antall implementeringer minimeres tilpasningsbehovene og dermed kostnadene.

For alle standard-integrasjoner mot SAP-løsninger og andre ledende tredjepartssystemer, leveres «out-of-the-box» integrasjoner med forhåndsdefinert innhold. Dette reduserer tidsbruk, kostnader og risiko betraktelig ved oppsett og vedlikehold av integrasjoner. Disse forhåndsdefinerte integrasjonene sørger for at standard forretningsprosesser kan rulles ut raskt og vedlikeholdes kontinuerlig.

Med en skybasert løsning levert av SAP slipper man å investere i infrastruktur, vedlikehold og datasikkerhet (blant annet GDPR). Det følger også med en standard konfigurert løsning hvor det leveres automatiske systemoppdateringer opptil fire ganger i året, slik at organisasjonen kan holde takt med dagens marked og dra nytte av nye funksjoner uten ekstra kostnader.

5. Velprøvd løsning

Mange selskaper i dag sitter på lite fleksible «on-premise» løsninger og valget om å gå over til en skybasert løsning kan være komplisert og litt skremmende. SAP jobber hardt for å møte behov og krav fra organisasjoner som er interessert i å få bedre innsikt i sine forretningsprosesser og nåværende markedssituasjon. SuccessFactors har mer enn 120 millioner brukere i 60 bransjeområder verden over. Tjenestene er oversatt til 42 språk og benyttes av selskaper i alle størrelser.

Ved å velge SAP SuccessFactors sin skybaserte løsning står man sterkt rustet til å takle viktige HR relaterte oppgaver og bruke mindre tid på støy.

Veien videre

Capgemini er et ledende globalt konsulentselskap med over 200 000 ansatte i over 40 land. Capgemini leverer teknologitjenester og digital transformasjon og er i forkant med innovasjoner for å dekke et bredt spekter av muligheter for kunder innenfor skytjenester, digitalisering og plattformer

Capgemini har mer enn 17,500 SAP konsulenter globalt hvorav 180 av disse er erfarne konsulenter innenfor SAP SuccessFactors. Capgemini har løsninger som er designet for å hjelpe kunder og akselerere verdiskapningen samt senke de totale eierskaps kostander av SAP programvare.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med noen av Capgeminis SAP SuccessFactors eksperter.

  • Anpan Kailasapillai: anpan.kailasapillai@capgemini.com+47 922 11 817
  • Odd Reidar Sømme: odd-reidar.somme@capgemini.com +47 474 88 678

 

The authors for the blog are:
Magnus Johansen, Areej Shaukat, Henrik Visnes Bjerkelund, Axel Scharning, Vegard Rafteseth and Bård Helle.

 

Vil du vite mer om Capgemini og Successfactors? Sjekk ut mer på Capgeminis hjemmesider:

OceanaGold puts employees at the center of its business with SAP SuccessFactors

Three Trends in the Digital Transformation of HR for 2018

 

 

posted by Cathrine Kjær Christensen on 29/01/2019 14:59
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2020