SAPs Nordic Tekniske sjef Jesper Schleimann holdt et innlegg på Computer Worlds Digital transformasjons event i Oslo den 27. september. Han snakket om temaet: Hvordan bygge den intelligente bedriften for å sikre suksess i den digitale økonomien. SBN-Adfahrers Martin Brownsword var tillstede og tok noen bilder.

Link til arrangementet

Computer World
Jesper Schleimann, SAP

Computer World

Computer World


Computer World
Janne Ameli, CIBER & Ann Kristin Aannerud, SAP

Computer World
Tim Greni, SAP

posted by Martin Brownsword on 02/10/2018 07:37
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019