Andries Bruggen

Som dere helt sikkert er klar over er at SBN har deltatt i et internasjonalt prosjekt i regi av SUGEN. Prosjektet går under navnet License Charter Team og hadde (og har) til formål å eliminere utfordringene rundt Indirect Access. Dette, Indirect Access, har det vært og er stor fokus på. SAP AG har, i samarbeid med bl.a. Charter License Team, kommet frem til en lisensmodell, basert på bilagstyper.

SBN har skrevet flere artikler om denne løsningen på både våre hjemmesider og i våre nyhetsbrev.

Linker finner dere her:


Nå ønsker SAP å få en tilbakemelding. Neste steg er en survey som jeg ber utvalgte medlemmer å fylle ut og sende til meg hvoretter jeg sender den samlet til prosjektlederen Rob van de Mark. Besvarelsene blir anonymisert. Deadline er satt til den 14 Oktober. Ønskare dere å bli med på detta ta kontakt med meg, (andries.bruggen(at)adfahrer.com

Se også presentasjonene innen lisensiering på konferansen her

SBN

posted by Andries Van Bruggen on 27/09/2018 08:30
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019