Bente Boger

Som styremedlem i SBN har jeg igjen vært så heldig å få delta på kompetanseoverføring fra SAP utvikling i Waldorf til oss som representerer de ulike brukerforeningene i Europa. Mitt fagfelt i SAP verden, er HR med lønn som hovedområde.
Og for å være ærlig, må jeg innrømme at jeg er svært oppstemt etter å ha hørt Andreas Fink (Senior Director Solution management, HCM) fortelle om status, utviklingsplaner og visjoner for HCM.

I det følgende vil jeg gi en kort oppsummering av de punktene innenfor HR som jeg syns er verd å notere seg. Vi vil også få presentasjonen til Andreas Fink etter hvert, og vil kunne distribuere den slik at man kan få med seg flere detaljer.

HCM On-Premise:
Vi har lenge hørt at HR på gammel plattform ikke vil supporteres etter 2025. Dette stemmer ikke helt lenger. SAP innser at det er mange bedrifter som ikke kan snu seg så fort og trenger mere tid for å flytte over på ny teknologi. Derfor lanserer de nå en «SideCar» løsning, som betyr at man vil tilpasse kjernemodulen i HR til S4/Hana. Det er kun en tilpasning som gjør at man kan flytte til Hana database og ha et brukergrensesnitt på Fiori plattform. Det er ikke snakk om en videreutvikling av HR til S4/Hana som for andre moduler, men det muliggjør at HR kan overføres til samme teknologiplattform som de andre modulene. Videre kan man legge ut en og en modul i skyen og la det spille sammen med kjernen som man fremdeles kan ha som On-Premise fram til 2030. Dette gjør det mulig å ta i bruk moderne brukergrensesnitt selv om man ikke har konvertert til SuccessFactor.

Følgende fakta om denne varianten;
• HR Core only
• Krever Hana data base
• Krever at HR er skilt ut I egen klient
• Blir tilgjengelig fra 2023
• Gir S4 brukergrensesnitt
• Gjør det mulig å utsette flytting av all HR til SuccessFactor

SuccessFactor:
Det som er sikkert er at SuccessFactor er HR satsingen fremover. Det er der SAP legger inn utvikling og innovasjon. Og nå mer enn noen gang, kjenner jeg at jeg lengter etter å få noen SF-moduler inn i vår løsning også.
Brukergrensesnittene blir bare bedre og bedre. Man ønsker på sikt å blant annet inkludere chatte funksjoner og «machine learning».

Tidsadministrasjon:
For oss som har brukt mye tid på å utvikle tidsmodulen i SAP, er det bekymringsfullt at denne løsningen ikke videreføres i SuccessFactor. Men også på dette området skjer det mye. SAP videreutvikler tidsløsningen i SF og i løpet av 2018 skal de bygge integrasjon med stemplingsur. Videre forstod jeg det slik at standard arbeidsplaner og tidsevaluering er nå inkludert. Jeg har god tro på at man etter hvert vil finne fullverdig løsning som man kan flytte over til eller integrere.

Reise:
Concur presenteres som SAPs framtidige reisemodul. Slik jeg forstår, er det en modul som omfatter hele reiseprosessen fra datafangst til beregning og kontering. Men det ble også understreket at SAP fortsetter med å utvikle standard APP’er som kan tas i bruk. Per nå er det utviklet mer enn 50 standard apps innenfor HCM, og flere av disse er innenfor SAP Reise. Oversikt over disse finner man på følgende link: https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/SAP/fix/externalViewer/#/filters/LOB

Lønn:
I juni 2018 vil SAP lanseres en ny løsning for lønn, mer informasjon kunne vi ikke få nå. Beskjeden til oss fra SAP er: for de som ikke har gjort noe med lønn enda, vent med å ta beslutning vedrørende lønn, til etter at SAP har lansert sin neste generasjons lønnsløsning.
***
Dette var min oppsummering av informasjon som kom fra SAP til oss brukerrepresentanter fra Norge, England, Spania, Frankrike og Nederland. Vi fikk også diskutert litt oss brukerrepresentanter imellom og har mulighet til å konferere med hverandre når vi skal sortere ut de ulike mulighetene som vi nå og i tiden framover, står ovenfor.

Det er tydelig at SAP er i bevegelse og jobber hardt med de områdene som vi i SAP HR miljøet er opptatt av. Det som fremdeles kan være vanskelig, er å velge blant de mange mulighetene vi har, men for å være ærlig syns jeg SAP framstod som mye sikrere på hvilken vei de vil styre utviklingen. Og det som er sikkert er at vi som kunder går en spennende tid i møte.

SBN Group

SBN Group

posted by Bente Boger on 19/03/2018 10:31
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019