Andries

Vi vet at temaet Lisensering og Indirect Usage fortsetter å være et bekymringsfylt tema for mange bedrifter som bruker SAP. Det er derfor vi ønsker å benytte anledningen til å gi dere en kort oppdatering på arbeidet som er gjort i SUGEN’s Licensing Charter Team (SUGEN står for SAP User Group Executive Network og er en gruppe europeiske SAP brukerforeninger og som SBN er medlem av). De siste 18 måneder har vi, på veiene av brukergruppene, arbeidet med å forsikre at det vil bli mer åpenhet og tydelighet relatert til Indirect Access og Lisens Auditering.

Vi ønsket SAP’s annonsering på Sapphire I 2017 velkommen, og hvor annonseringen gikk ut på å flytte til en business-metric model for et par sentrale scenarier (Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Indirect Static Read). Siden da har vi forsynet SAP med feedback på hvor forbedringer trenges og belyst de områder hvor det fortsatt trenges mer tydelighet. I tillegg, har vi drevet opprettelsen av et SAP Licensing Åpenhet Center (SAP Licensing Transparency Center), som legger til rette for SAP kunder (les: medlemmer) å formidle, anonymt, brukermodeller og få tilbakemelding fra SAP på hvordan disse brukermodeller skulle lisenseres.

Vi fortsetter å jobbe med SAP, ikke bare med mer tydelighet omkring prismodellen for nevnte 3 scenarios, men også for en utvikling av en ‘bredere’ lisensmodell som inneholder Indirect Access på tvers av hvilken som helst scenario og som skal være lett å forstå, forutsigbar og åpent, konsistent og rettferdig. Vi fortsetter også å fremheve at SAP kunder som har brukt SAP og som trodde var lisensert korrekt ikke vil bli begeistret dersom SAP forlanger mer penger nå eller konvertere til en ny licensemodell dersom deres foorretnings omfang ikke har endre i de foregående år.

Ved kontinuerlig å arbeide tett med SAP på temaer relatert til Indirect Access, regner vi med å kunne gi dere en ny oppdatering i løpet av et par måneder.

posted by Andries Van Bruggen on 05/03/2018 12:49
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2018