Til nå har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattetrekkfri for arbeidstaker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen.

Fra 2018 blir det imidlertid en endring på dette da deler av godtgjørelsen vil bli trekkpliktig.

I praksis betyr endringen at dersom en arbeidstaker bor på hotell og har krav på 733 kroner i diettgodtgjørelse etter dagens statlige særavtale, vil arbeidsgiver måtte trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift for 150 kroner av disse. Det samme vil gjelde hvis man bor på pensjonat eller hybel/privat, 150 kroner av godtgjørelsen på 315 og 205 vil bli trekkpliktig. 

Reisemodulen i SAP har funksjonalitet for å splitte godtgjørelser i en trekkfri og en trekkpliktig del, denne delen av endringen er helt uproblematisk for SAP kunder.

Utfordringen ved endringen derimot vil for mange være å kunne håndheve Skattebetalingslovens krav til gjennomføring av forskuddstrekk!

I henhold til lovens § 5-10 skal «Forskuddstrekket gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør for denne først finner sted på et senere tidspunkt».

Denne lovhjemmelen tilsier at det i prinsippet ikke er lov til å utbetale en trekkpliktig godtgjørelse uten å foreta forskuddstrekk i godtgjørelsen før oppgjøret finner sted.

SAP Reise har ikke skatteberegning som standard funksjonalitet, så for å oppfylle skattebetalingslovens krav må all skattepliktig godtgjørelse fra reise overføres til lønn for beregning av forskuddstrekk og utbetaling.

Mange avregner reiseoppgjør ukentlig, mens lønn utbetales vanligvis månedlig. En prosess med oppgjør for en reise der utbetalingen splittes mellom lønnsmodulen og reisemodulen vil føre til både forsinkelser i utbetaling og uoversiktlige oppgjør til de ansatte.

På bakgrunn av dette har SARIBA utviklet produktet «Skatteberegning i SAP Reise». Produktet inneholder følgende funksjonalitet:

Sariba

Ta kontakt med Sariba marita.johansen@sariba.com dersom dere har spørsmål.

posted by Cathrine Kjær Christensen, Anne Øen on 08/01/2018 10:02
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2018