Sariba

Sariba


Forenkling, økt sikkerhet og effektiviseringer bare noen av gevinstene oljeselskapet Lundin Norway får når de velger Personalarkiv (Employee File Management) fra PeopleDoc som en del av en HR Cloud-løsning fra Sariba.

Plattformen som skal implementeres i mars/april 2018 består av SAP SuccessFactors modulene Employee Central, Onboarding, Align & Perform, Succession & Development og Compensation, samt PeopleDocs modul for Personalarkiv (Employee File Management). PeopleDoc Personalarkiv er et elektronisk filbehandlingssystem som gjør det mulig å samle og sentralisere alle HR-dokumenter på ett sentralt sted, og dermed redusere papirkostnader og forbedre brukeropplevelsen.

Med en slik integrert plattform får de ansatte i Lundin Norway en sikker og god løsning for håndtering av personaldata, lettere tilgang til egne personalopplysninger og mulighet til å oppdatere disse gjennom selvbetjeningsløsningen. Lederne i selskapet vil få et verktøy som gir mulighet for mer systematisk oppfølging og utvikling av sine medarbeidere.

SAP SuccessFactors er en meget fleksibel plattform som kobler bedriftens mål og de ansattes prestasjoner, og dermed styrker bedriftens gjennomføringsevne. Plattformen er 100 % webbasert, og tilbyr et enkelt, brukervennlig, stilig og moderne brukergrensesnitt for medarbeidere, ledere og HR, som enkelt kan konfigureres til virksomhetens prosesser.

Vil du vite mer? Kontakt Steinar Sabbasen i Sariba. Les om samarbeidet mellom Sariba og PeopleDoc her.

posted by Joakim Löves on 04/12/2017 08:50
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2018