Sariba

I SAP HR finnes det en standard rapport som beregner sykefraværet basert på retningslinjene fra RTV (RPTFRVV0). Denne rapporten kan kun tas ut i PDF format og ikke lastes ned i Excel eller endre på visning av kolonner. Rapporten har heller ikke mulighet for å vises i andre intervaller enn kvartalsvis, og er kun ment for å tas ut basert på bedriftsnummer eller juridisk nummer. Det er dermed ikke mulig å benytte rapporten for avdelinger eller andre deler av organisasjonen.

Imidlertid er behovet gjerne å ta rapporten ut per måned eller for andre perioder, samt at det er behov for å kunne ta den ut på lavere nivå i organisasjonen. Det kan også være fordelaktig å kunne presentere kun enkelte deler av rapporten for noen, mens for andre kan man ha behov for å ta med hele rapporten. Nedlastning til Excel muliggjør jo også at man kan bruke rapporten til andre formål.

På bakgrunn av at vi har laget flere ulike rapporter for ulike bedrifter som har ulike behov har vi laget en sykefraværsstatistikk der hensikten var å:

  • bruke beregningene som brukes til RTV for lavere nivå i organisasjonen, medarbeidergrupper og personalområder
  • spørre på andre perioder enn kvartal
  • få ut informasjon om prosenter på både korttids- og langtidsfravær
  • spørre på alder
  • muligheten til å lagre egne varianter med ulike visninger (layout)
  • ta dataene ut i Excel for bearbeiding

Det er opprettet muligheten til å bruke flere utvalgskriterier for statistikken for hvilken periode rapporten skal kjøres for. Her er det mulig å velge helt ned til fra/til dato. I tillegg kan man velge ulike kriterier for selve statistikken der man kan velge å ta den ut basert på:

  • personalområde og personaldelområde
  • merarbeidergruppe og medarbeiderundergruppe
  • organisasjonsenhet
  • kjønn

Det er også mulig å ta statistikken ut på en kombinasjon av ovenstående elementer eller utelate dem for å unngå å splitte statistikken mer enn nødvendig. Det er for eksempel uhensiktsmessig å splitte på kjønn om man har svært få kvinner eller menn i deler av organisasjonen.

RTV statistikken er laget i en SAP tabell (ALV) som kan overføres Excel og brukes som basis for andre beregninger.

Rapporten vi har utviklet krever noe justering hos hver kunde, men kan raskt og enkelt tas i bruk.

Ta kontakt med Sariba marita.johansen@sariba.com dersom dere har spørsmål.


posted by Marita Johansen on 31/08/2017 12:18
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2018