Sep
06
15:00


 


    

        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
    

                 

                SBN logo

                 

                
                    

                        
                            
                        
                        
                            
                            
                        
                        
                            
                            
                        
                                     

                                


                                    SBN filmvisning og workshop


                            

                                


                                    15.00-18:00

                                    Sted: Akersgaten 1, Oslo


                                


                                    Vi har satt opp en serie med møter der vi vil vise filmopptak av svært kompetente foredragsholdere innenfor forskjellige tema. Etter filmen vil det være workshop og diskusjon rundt filmens tema, samt hyggelig quiz.


                                


                                    Dette er en glimrende mulighet til å bygge nettverk og møte andre innenfor ditt fagområde.


                                


                                    Vi serverer selvfølgelig popkorn og mineralvann til filmen.

                                     


                            

                                


                                    Adfahrer Event Picture


                            

                                


                                    15:00


                                


                                    15:15


                                


                                     


                                


                                    

                                    15:45


                                


                                    

                                    16:00


                                


                                    

                                    

                                    16:30


                                


                                    18:00


                            

                                SBN ønsker velkommen
                                


                                    Filmvisning med presentasjon fra kunnskapsrike foredragsholdere.


                                


                                    Diskusjon rundt presentasjonens tema.

                                    

                                    Hall of fame

                                    Reis deg og presenter din kunnskap


                                


                                    Quiz+ Mingling


                                


                                    Oppsummering

                                    Avslutning


                            

            

                 

                


                    Påmelding til register@sap-sbn.no

                    Sted: Oslo


            

                 

                


                    Deltakere:


            

                 

                


                    SBN logoadfahrer logoSBN c/o Adfahrer AS

                    P.O. Boks 111

                    0212 Skøyen, Oslo

                    Norway

                    Phone: +47 85 44 99 00


            

                 

                 

 

 Location and Time

Oslo, 15:00 - 18:00


Tags

IT, HANA, Projects

CompaniesSweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019