Mar
22
10:30


SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte.

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Fred. Olsen Energy, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
4. Godkjenning av innkalling.
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2018.
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen
9. Valg av styremedlemmer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

På årsmøtet har en SAP-kundebedrift en stemme.
Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem.
Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.

Web-møte gør det mulig for alle å delta.

Link 2018 års, årsmøte

Spørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com

 

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

 

Link til ny arrangement website og registreringLocation and Time

10:30 - 11:30


Tags

Finance, Analytics, Our Sharing, e-com, Hybris, CRM, Logistics, HR, Remuneration, IT, HANA, Projects

Companies

Number of participants: 3Person Company
Anniken Røssing Aker Solutions AS
Eva-Maria Fahrer SBN-Adfahrer AB
Cathrine Kjær Christensen SDK - Adfahrer Denmark
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2020