Apr
13
10:30


Sopra Steria

Robotics/Robotics Process Automation (RPA) har vært en av de stor buzzordene i 2016 og fokus område i 2017. I 2018 vil RPA være en del av det vi kaller for «new normal». New Normal er en hverdag med roboter som en del av virksomheten og våre kolleger. RPA er å automatisere prosesser, dette fører som oftest til økt kundetilfredshet – og derved økt salg- og omsetning. Det å automatisere repetitive oppgaver, fører samtidig til å redusere kostander. Til sammen fører dette til at virksomheter som har roboter som en del av arbeidsstyrken vil øke sin konkurransekraft.

Sopra Steria deler erfaringer med å ha robotene som en del av arbeidsstyrken og hvordan gjennomføre slike prosjekter med suksess. Hva bør man gjøre, hva skal man prøve å unngå? Webinaret vil være fokusert opp mot SAP og erfaring med RPA opp mot det.

Taler: Ole Eliassen

 

Webcast login information sent automatically upon registration.

  • Free of charge for members and partners (if it shows a price, it is likely that you are not registered in our system, send an email to info@adfahrer.com and we will fix it for you)
  • Free to test for "first timers".


Location and Time

Learn and discuss in our web meeting, 10:30 - 11:30


Tags

Our Sharing, Project Leadership, IT, HANA

Companies

Number of participants: 1Person Company
Martin Brownsword SBN Adfahrer
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2018