Mar
23
09:00


SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte.

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Fred. Olsen Energy, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
4. Godkjenning av innkalling.
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2017.
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen
Vi foreslår en økning af Medlemsavgiften fra 2.000 til 2.500,-. Medlemsavgiften brukes til foreningens nasjonale og internasjonale arbeid. (Total årlig avgift inkluderer SAP Knowledge Building som går til Adfahrer og dekker medlemmers gratis deltagelse på møter, web-community, e-brev etc, se link)
9. Valg av styremedlemmer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

På årsmøtet har en SAP-kundebedrift en stemme.
Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem.
Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.

Nytt! Web-møte gør det mulig for alle å delta.

Link 2016 års, årsmøte

Spørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com

Signeret årsmøtereferat for SBN Union 2017

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

 

Bilder fra Årsmøtet:

 Location and Time

SBN kontor på Oslo S eller Web meeting, 09:00 - 10:00


Tags

HR, Remuneration, e-com, Hybris, CRM, Logistics, Our Sharing, Finance, Analytics, IT, HANA, Projects

Companies

Number of participants: 12Person Company
Eva-Maria Fahrer Adfahrer AB
Anniken Røssing Aker Solutions
Njål Omland Cognizant
Bente Boger Forsvaret
Hans Butenschøn Fred. Olsen Energy ASA
Kolbjørn Havnes Hydro Aluminium as
Knut Moltubakk ISS Facility Services AS
Eigil Bjelde Jensen Norske Skog AS
Bernt Bakken SBN - Adfahrer Norway
Martin Brownsword SBN Adfahrer
Cathrine Kjær Christensen SDK - Adfahrer Denmark
Johan Rusaanes (SBN nestleder) TechnipFMC
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2020