Dec
15
13:00


Mange større selskaper blir direkte berørt av IFRS 16 om håndtering av Leasing respektive leieavtaler og flere i Brukerforeningen har satt fokus på temaet.

IFRS 16 om leasing medfører endringer for foretak som leier driftsmidler fra datautstyr og kontormaskiner til produksjonsutstyr eller lokaler.

Fra 2019 skal leieavtalene for driftsmidler balanseføres som en rett til å bruke en eiendel men med tilhørende forpliktelser. Balansen blir dermed større og endringen vil også ha effekt på regnskapstallene.

Vi vet at SAP har 2 løsninger for å håndtere IFRS 16, både Real-Estate Management og Leasing Administration by Nakisa og begge deler vil være tema for dette webinaret, med følgende underliggende innspill:

  • Er disse løsningene fra SAP komplementære eller dekker de forskjellig behov? Finnes det alternativ til SAP's Nakisa.
  • Kan Real-Estate Modulen i SAP for eksempel brukes for å dekke kravene ? Og gjelder det alle typer driftsmidler eller bare "property assets"?
  • Hva er SAP's tidsplan for å tilby kundene ferdige IFRS16 compliance løsninger ?
  • Info om samarbeidsprosjektet som pågår mellom Nakisa, ConnocoPhillips, BP, mfl for gjøre Oil & Gas tilpasninger i Nakisa løsningen.

Webinaret holdes av Steve Lambillotte, SAP Senior Solutions Advisor Finance & GRC.

 

Webcast login information sent automatically upon registration.

  • Free of charge for members and partners (if it shows a price, it is likely that you are not registered in our system, send an email to info@adfahrer.com and we will fix it for you)
  • Free to test for "first timers".


Location and Time

Learn and discuss in our web meeting, 13:00 - 14:00


Tags

Finance, BA, Our Sharing

Companies

Number of participants: 17Person Company
Didrik Arstad Adfahrer AB
Trond Wikstøl Aibel AS
Eirik Jan Kroken Bouvet AS
Ilya Amosov Ciber Norge AS
Ilya Amosov Ciber Norge AS
Henning Knudsen ConocoPhillips
Peter Wallin EFI AS
Gunnar Voxby Folksam
Kristen Ørsal Hydro Aluminium AS
Jørgen Lindeberg Orkla IT
Britt Randi Amundsen Pearl Consulting AS
Gudbjørg Arnadottir Pearl Consulting AS
Erik Törnqvist SAP Svenska AB
Jan Steinar Oseassen Statoil
Inger Schmidt Statoil
Tine Gjøse Vermedal Statoil
Siril Eide TOTAL E&P NORGE AS
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2017