Mar
31
13:00


This session was recorded:

Robotics eller RPA (Robotics Process Automation) er fremdeles et område som skaper både nysgjerrighet og pirrer interessen hos mange. Utviklingen av robotics går stadig fremover og nye muligheter på nye områder åpner seg stadig vekk.

Og i grensesnittet mellom store systemer som SAP og de uttalelige forsystemer og ulike kilder til data og behov for inndata, befinner det seg mange spennende muligheter hvor RPA kan komme til sin rett.

Noen selskaper har kommet forholdsvis langt med denne teknologien respektive tenkningen, mens andre fortsatt sitter på gjerdet og atter andre er akkurat på vei inn i prosjekter med bruk av robotics software.

Ikea har vært bruker av Nice Automation Solutions siden 2013 og har RPA løsninger i produksjon. I dette korte webinaret vil Prosjektleder RPA Hans Wirblad Kastman vise hvordan Ikea tenker, velger prosjekter og benytter Robotics i sine forretningsadministrative prosesser. Konkret vil Ikea vise hvordan de anvender RPA i kontraktsprosessen for ansettelser og hvilke gevinster de har oppnådd. Alle som bruker SAP også på HR vet at det er mange felt som skal fylles ut for en nyansatt.

I tillegg vil Direktoratet for Økonomistyring ved Seniorrådgiver Hallgeir Molde, vise hvordan DFØ, som ennå ikke har tatt i bruk RPA, men snart er i gang med RPA, tenker og vurderer rundt RPA. De er i en utrednings og tidlig POC-fase (Proof-of-Concept) på sin første prosess (førstegodkjenning av reiseregninger). De benytter en løsning fra BluePrism, som er en annen av flere aktører innen robotics software. 

Agenda:

 

Kort Introduksjon og innledning

Didrik Arstadved Didrik Arstad, SBN

RPA inom IKEA HR 

1. Bakgrund och strategi
2. Varför RPA
3. Organisation
4. Hur vi väljer processer
5. Projektfaser
6. Change management
7. Nuvarande projekt (anställningskontraktsprocessen)

Hans Wirblad Kastman

ved Prosjektleder Hans Wirblad Kastman

 

RPA og Robotics i DFØ

1. RPA og Robotics i Direktoratet for Økonomistyring
     a. Hvorfor RPA/Robotics
     b. Eget prosjekt som ser på dette?
2. Hva og hvordan
     a. Hvordan har man tenk å anvende RPA/Robotics i DFØ
     b. Hvilke type prosesser og hvorfor
     c. Business Case
     d. Proof of Concept

Hallgeir Moldeved Seniorrådgiver Hallgeir Molde
Spørsmål og svar

ved Didrik Arstad, SBN

 

Talare:

Hallgeir Molde   Hans Wirblad Kastman
Hallgeir Molde, DFØ   Hans Wirblad Kastman, IKEA

 

  • Webcast login information sent automatically upon registration.
  • Free of charge for members and partners (if it shows a price, it is likely that you are not registered in our system, send an email to info@adfahrer.com and we will fix it for you)
  • Free to test for "first timers".


Location and Time

Learn and discuss in our webmeeting, 13:00 - 14:00


Tags

Our Sharing, Finance, Analytics

Companies

Number of participants: 47Person Company
Andries Van Bruggen Adfahrer AB
Christoffer Owe Capgemini
Jonny Rydningen Capgemini Norge AS
Monika Bentsen Cognizant
Torill Fjetland Cognizant
Rilén Håland Cognizant
Katrin Olsen Cognizant
Magne Kvassheim ConocoPhillips Norge
Dag Fischer Nielsen Coop Norge Handel AS
Ove Malde DFØ
Hallgeir Molde DFØ
Julia Olderskog DFØ
Laurent Sauret DFØ
Trond Lindløkken Elkjøp Nordic AS
Göran Grundström Ericsson
Anna-Carin Östlund Ericsson
Birgitte Bauck Forsvaret
Elisabeth Enebakk Forsvaret
Inge Tonning Forsvaret
Inge Andre Tonning Forsvaret
Liv Brevik Hydro Aluminium AS
Monika Jørgensen Hydro Aluminium AS
Thale Fonkalsrud KLP
Andreas Solberg Aker KLP
Camilla Pedersen NorgesGruppen
Kirsti Verlo NorgesGruppen
Tove Aulie NorgesGruppen Data AS
Steinar Hørsrud Norsk Hydro
Tone Merete Ulseth Norsk Hydro
Gunn Løvhaugen Norsk Hydro AS
Vanessa Raymond Norsk Hydro AS
Magnus Ollfors Pearl Consulting AS
Sveinung Gehrken S5 Consulting AS
Lene Reiersen Mossberg SAS Scandinavian Airlines System
Bernt Bakken SBN - Adfahrer Norway
Aspenes Håvard Sariba
Ole Stokkeland Sariba AS
Peter Jacobsen Skye
cecilie eckhardt Skye
Freddy Hafskjold Statkraft
Espen Grimstvedt Statkraft AS
Anna Henning Statkraft AS
Thor Øyvind Nilsen Statoil ASA
Gro Sundgård Statoil ASA
Trine Bjerkestrand TechnipFMC
Marianne Sjødal TechnipFMC
Roland zum Busch itelligence
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019