Feb
10
10:30


We'll meet for one hour on friday morning to discuss Finance localisation. If you have anything you want to add to the program please feel free to contact us.

  Didrik Arstad

Didrik Arstad

da@adfahrer.com

Localization =>
Tema ny norsk skattemelding og SAF-T - praktiske eksempler og diskusjon 

SBN Innovation Team Finance ønsker å følge opp en Webcast som ble holdt før jul om innføringen av det nye regimet for å høre hvordan selskapene har forholdt seg til de nye kravene og utveksle kunnskap om praktisk tillempninger ved innføring av skattemelding for MVA, bl.a. knyttet til regnskap og dokumentasjon.

Det er en kjent sak at Norske systemleverandører selv tilrettelegger sine systemer for å møte lokale Norske krav til regnskap og avgiftsbehandling og distribuerer oppgraderinger ferdig til bruk. I tilfelle SAP utgis det noter for hvordan brukerne kan tilpasse sitt SAP-system for å etterleve nye momskoder og ny rapportering av MVA fra 2017.
Denne gang samles vi for å høre hvordan selskapene har forholdt seg til de nye kravene og utveksle kunnskap om praktisk tillempninger ved innføring, bl.a. knyttet til regnskap og dokumentasjon. I tillegg lodder vi status og fremdrift på overgangen til SAF-T og det interne prosjektet i SAP knyttet til standard utveksling av regnskapsinformasjon.

Vårt tentative Webcast-agenda er som følger:

 • 1. Status overgang til skattemelding for MVA
  a. Fra SAP's side
  b. Eksempel på bistand gjort av Pearl Consulting for kunder med SAP i Norge.
  c. Eksempel på hva Fred Olsen Energy har gjort og hvordan de har tilpasset seg.

 • 2. SAP Jam
  a. Henvisning til underlag fra Skatteetaten
  b. Henvisning til brev fra Skatteetaten
  c. Praktiske forhold knyttet til bokføring og dokumentasjon

 • 3. SAF-T
  a. Status innføring i Norge
  b. Status prosjekt i SAP med tanke på egen Note om dette.


I tillegg viser vi til nedenstående oversikt over det aktivitets-programmet som vi i InnoTeam Finance arbeider med å kunne tilby i 2017. Vårt ønske er at dette kan gi inspirasjon til innspill og aksjoner hvis det her er temaer som dere hadde hatt nytte av å få kjennskap til. Vårt håp er at relevante, korte online møter av denne type kan flettes inn i en ellers travel hverdag.

Se vår tentative Webinar-plan (Korte, men aktuelle webinarer på ca. 1 times varighet (som regel fredager) som holdes utover våren.)


Didrik Arstad is in charge of this group

Recorded session below:

Slides are available on this link

Login information sent automatically upon Sign Up (registration).

Free of charge for members and partners (if registration shows a price, it is likely that you are not registered in our system. Send an email to info@adfahrer.com and we will fix it for you)

-->Free to test for "first timers". Send an e-mail to info@adfahrer.com and login information will be sent.Location and Time

Learn and discuss in our meeting, 10:30 - 11:30


Tags

Finance, Analytics, Our Sharing

Companies

Number of participants: 30Person Company
Atle Sørensen Accenture
Didrik Arstad Adfahrer - SBN
Magnus Sønsteby Akselera
Bjarne Breinbjerg Alumeco A/S
Erik Lindblom ArcusGruppen
Hallgeir Mannsåker Capgemini
Jorunn Kathrine Utslottøy Cognizant Oil & Gas Consulting Services Norway AS
Caroline Haukås Cognizant Oil and Gas Consulting Services Norway AS
Gunnar Berland ConocoPhillips
Kristine Waage ConocoPhillips
Bo Östman Coop Norge Handel AS
Stein Are Krougsrud Ekornes
Sigrid Røed Landgraff Ekornes ASA
Hans Butenschøn Fred. Olsen Energy ASA
Nina Karine Lindseth GKN Aerospace Engine
Siw Nesheim Halliburton AS
Oddvar Gjesdahl Hydro Aluminium
Liv Brevik Hydro Aluminium AS
kristen ørsal Hydro Aluminium AS
Andreas Solberg Aker KLP
Elena Usova Kommunal Landspensjonskasse
Magnus Ollfors Pearl Consulting AS
Erik Törnqvist SAP Sverige
Bernt Bakken SBN - Adfahrer Norway
Martin Brownsword SBN - Adfahrer Norway
Kjell Ekelund Staples Sweden AB
Wenche Bergman Statkraft AS
Frode Vignes Total E&P
Håkon Bekkestad itelligence AS
Per Helgesplass itelligence AS
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019