Jan
27
09:00


GS Hydro deler erfaring av gevinstrealisering innen SCM.

Virksomheten gjennomførte et prosjekt i to faser i samarbeid med rådgivere fra Akselera AS: Gevinstidentifisering, hvor forbedringer ble definert, prioritert og vurdert ut i fra muliggjørere som ERP, prosessendringer, organisatoriske endringer og tilgjengeliggjøring av data/informasjon. I andre fase ble det gjennomført et program hvor realisering av de viktigste, kortsiktige tiltakene ble gjennomført gjennom fem prosjekter.

GS Hydros viktigste kunder i Norge er olje-/oljeservicevirksomheter, og når markedssituasjonen krevde økt kostnadsfokus, var gevinstrealiseringsprosjektet avgjørende for å sikre at betydelige besparelser ble gjennomført målrettet, samtidig med at momentet på forbedringer innen leveringspresisjon ble opprettholdt.

Recorded session below:

Download the slides on this link

 

Talar:
André Marhaug
Andre Marhaug

 

27. januar fra kl. 09:00 - 10:00
Login information sent automatically upon Sign Up (registration).

Free of charge for members and partners (if registration shows a price, it is likely that you are not registered in our system. Send an email to info@adfahrer.com and we will fix it for you)

-->Free to test for "first timers". Send an e-mail to info@adfahrer.com and login information will be sent.Location and Time

Learn and discuss in our meeting, 09:00 - 10:00


Tags

Logistics, Our Sharing

Companies

Number of participants: 13Person Company
Anette Solum ABB Norge AS
Eva-Maria Fahrer Adfahrer AB
Trond Jansen Aibel AS
Inger Fosso Akselera Norway AS
André Marhaug Akselera Norway AS
Hans Butenschøn Fred. Olsen Energy ASA
Øyvind Sevaldrud Norgesgruppen Data
Kjersti Berg Orkla IT
Kathrine Kjøren Orkla IT
Tone Markey Orkla IT
Bernt Bakken SBN - Adfahrer Norway
Martin Brownsword SBN - Adfahrer Norway
Brede Trollsås Universitetet i Oslo
Sweden (Head office)

Adfahrer AB
P.O. Box 131
182 12 Danderyd
Sweden
E-Mail: info@adfahrer.com

Norway

Adfahrer AB
P.O. Box 111
0212 Skøyen, Oslo
Norway
E-Mail: info@adfahrer.com


Contact | Imprint
© Adfahrer AB 2019